Thùng rác trong khách sạn

Thùng rác nano gạt tàn đôi cao cấp

1,700,000

Thùng rác khách sạn

Thùng rác sảnh inox cao cấp

2,500,000