Thùng rác sảnh có gạt tàn cao cấp

THÙNG RÁC KHÁCH SẠN CAO CẤP

Thùng rác khách sạn

Thùng rác nhựa HDPE 60L

300,000

Thùng rác khách sạn

Thùng rác nhựa HDPE 120L

600,000

Thùng rác khách sạn

Thùng rác nhựa HDPE 100L

500,000

Thùng rác khách sạn

Thùng rác nhựa HDPE 15L

150,000

Thùng rác khách sạn

Thùng rác thép giả gỗ

2,800,000

Thùng rác khách sạn

Thùng rác đôi ngoài trời

3,000,000

Thùng rác khách sạn

Thùng rác nắp lật 2 ngăn

2,600,000

Thùng rác khách sạn

Thùng rác inox 3 ngăn

4,100,000

Thùng rác khách sạn

Thùng rác nhựa composite 3 ngăn

2,700,000

Thùng rác khách sạn

Xe gom rác 400 lít

3,100,000

Thùng rác khách sạn

Xe gom rác 500 lít

3,300,000

Thùng Rác Khách Sạn

Thùng rác tròn in logo

Thùng Rác Khách Sạn

Thùng rác inox mini

Thùng Rác Khách Sạn

Thùng rác inox vuông