Thùng rác sảnh có gạt tàn cao cấp
thùng rác ngoài trời

THÙNG RÁC KHÁCH SẠN CAO CẤP

Khay Amenities Khách Sạn

Khay để đồ dùng một lần

Thùng rác khách sạn

Thùng rác nhựa HDPE 240L

Thùng rác khách sạn

Thùng rác nhựa HDPE 60L

300,000

Thùng rác khách sạn

Thùng rác nhựa HDPE 120L

600,000

Thùng rác khách sạn

Thùng rác nhựa HDPE 100L

500,000

Thùng rác khách sạn

Thùng rác nhựa HDPE 15L

150,000

Thùng rác khách sạn

Thùng rác thép giả gỗ

2,800,000

Thùng rác khách sạn

Thùng rác đôi ngoài trời

3,000,000

Thùng rác khách sạn

Thùng rác nắp lật 2 ngăn

2,600,000

Thùng rác khách sạn

Thùng rác inox 3 ngăn

4,100,000

Thùng rác khách sạn

Thùng rác nhựa composite 3 ngăn

2,700,000

Thùng rác khách sạn

Xe gom rác 400 lít

3,100,000

Thùng rác khách sạn

Xe gom rác 500 lít

3,300,000

Thùng Rác Khách Sạn

Thùng rác tròn in logo

Thùng Rác Khách Sạn

Thùng rác inox mini

Thùng Rác Khách Sạn

Thùng rác inox trong nhà

Thùng Rác Khách Sạn

Thùng rác đạp chân inox

Thùng Rác Khách Sạn

Thùng rác inox nắp lật

Thùng Rác Khách Sạn

Thùng rác inox đạp chân

Thùng Rác Khách Sạn

Thùng rác inox văn phòng

Thùng Rác Khách Sạn

Thùng rác trong nhà mini

Thùng Rác Khách Sạn

Thùng rác inox vuông

Thùng Rác Khách Sạn

Thùng rác Oak nhập khẩu

Thùng Rác Khách Sạn

Thùng rác nắp bập bênh