Thùng rác sảnh có gạt tàn cao cấp
thùng rác ngoài trời

THÙNG RÁC KHÁCH SẠN CAO CẤP

Thùng Rác Khách Sạn

Mua thùng rác khách sạn

Thùng Rác Khách Sạn

Liễn cơm gốm sứ

Thùng Rác Khách Sạn

Thùng rác đá khách sạn

Thùng Rác Khách Sạn

Đĩa vuông gốm sứ

Thùng Rác Khách Sạn

Đĩa loe gốm sứ

Thùng Rác Khách Sạn

Đĩa hàn gốm sứ

Thùng Rác Khách Sạn

Đĩa bằng gốm sứ

Thùng Rác Khách Sạn

Bát tô gốm sứ

Thùng Rác Khách Sạn

Bát ăn cơm gốm sứ

Khay Amenities Khách Sạn

Khay để đồ dùng một lần

Thùng rác khách sạn

Thùng rác nhựa HDPE 240L

Thùng Rác Khách Sạn

Thùng rác nhựa HDPE 60L

300,000

Thùng Rác Khách Sạn

Thùng rác nhựa HDPE 120L

600,000

Thùng rác khách sạn

Thùng rác nhựa HDPE 100L

500,000

Thùng Rác Khách Sạn

Thùng rác nhựa HDPE 15L

150,000

Thùng Rác Khách Sạn

Thùng rác thép giả gỗ

2,800,000

Thùng rác khách sạn

Thùng rác đôi ngoài trời

3,000,000

Thùng Rác Khách Sạn

Thùng rác nắp lật 2 ngăn

2,600,000

Thùng Rác Khách Sạn

Thùng rác inox 3 ngăn

4,100,000

Thùng Rác Khách Sạn

Thùng rác nhựa composite 3 ngăn

2,700,000

Thùng Rác Khách Sạn

Xe gom rác 400 lít

3,100,000

Thùng Rác Khách Sạn

Xe gom rác 500 lít

3,300,000