Bộ kim chỉ dùng 1 lần 

Thông tin sản phẩm 

  • Chỉ may: 6 màu sắc khác nhau 
  • Kim ngay: 1 
  • Ghim băng: 1 
  • Cúc quần áo: 2 
  • Đóng gói túi ni lông 
  • Số lượng: có sẵn 
  • Xuất xứ: Việt Nam