Thùng Rác Khách Sạn

Thùng rác đôi ngoài trời

3,000,000
2,300,000

Thùng rác khách sạn

Thùng rác inox 3 ngăn

4,100,000

Thùng rác khách sạn

Thùng rác inox phủ nano cao cấp

3,500,000
375,000

Thùng Rác Khách Sạn

Thùng rác nắp lật 2 ngăn

2,600,000

Thùng Rác Khách Sạn

Thùng rác nhựa composite 3 ngăn

2,700,000

Thùng Rác Khách Sạn

Thùng rác nhựa HDPE 100L

500,000

Thùng Rác Khách Sạn

Thùng rác nhựa HDPE 120L

600,000