Khay Amenities Khách Sạn

Hộp khay đựng amenities

Liên hệ

Khay Amenities Khách Sạn

Khay amenities úp cốc cao cấp

260,000

Khay Amenities Khách Sạn

Khay đựng cafe trà 4 ngăn

85,000

Khay Amenities Khách Sạn

Khay đựng điều khiển khách sạn

70,000
160,000

Khay Amenities Khách Sạn

Khay đựng tổng thể

Liên hệ

Khay Amenities Khách Sạn

Khay đựng xà bông tắm khách sạn

25,000