Khay Amenities Khách Sạn

Khay amenities khách sạn

100,000

Khay Amenities Khách Sạn

Khay amenities úp cốc cao cấp

260,000

Khay Amenities Khách Sạn

Khay để đồ dùng một lần

125,000
160,000
90,000

Khay Amenities Khách Sạn

Khay đựng trà cafe 3 ngăn

60,000

Khay Amenities Khách Sạn

Khay đựng xà bông tắm khách sạn

25,000