Khay Amenities Khách Sạn

Khay Amenities buồng phòng khách sạn

Liên hệ

Khay Amenities Khách Sạn

Khay để đồ dùng một lần

125,000

Khay Amenities Khách Sạn

Khay đựng cafe trà 4 ngăn

85,000

Khay Amenities Khách Sạn

Khay đựng điều khiển khách sạn

70,000
90,000

Khay Amenities Khách Sạn

Khay đựng đồ tiêu hao khách sạn

Liên hệ