Khay Amenities Khách Sạn

Amenities khách sạn

Liên hệ

Khay Amenities Khách Sạn

Bộ khay minibar khách sạn

Liên hệ

Khay Amenities Khách Sạn

Hộp đựng trà cafe khách sạn

210,000

Khay Amenities Khách Sạn

Hộp khay đựng amenities

Liên hệ

Khay Amenities Khách Sạn

Khay Amenities buồng phòng khách sạn

Liên hệ

Khay Amenities Khách Sạn

Khay amenities khách sạn

Liên hệ

Khay Amenities Khách Sạn

Khay amenities khách sạn

100,000

Khay Amenities Khách Sạn

Khay amenities khách sạn cao cấp

Liên hệ

Khay Amenities Khách Sạn

Khay amenities úp cốc cao cấp

260,000

Khay Amenities Khách Sạn

Khay để đồ dùng một lần

125,000

Khay Amenities Khách Sạn

Khay đựng cafe trà 4 ngăn

85,000
160,000