Bình đựng dầu gội sữa tắm khách sạn

Bình đựng dầu gội meca vòi inox 304

160,000

Bình đựng dung dịch

Bình đựng dung dịch gốm sứ

125,000

Bình đựng dung dịch

Lọ đựng dung dịch resin cao cấp

175,000