375,000

Thùng rác trong khách sạn

Thùng rác nano gạt tàn đôi cao cấp

1,700,000

Thùng rác trong khách sạn

Thùng rác sảnh nano đạp chân đôi

2,000,000