Thùng Rác Khách Sạn

Thùng rác nhựa composite 3 ngăn

2,700,000

Thùng Rác Khách Sạn

Thùng rác nhựa HDPE 100L

500,000

Thùng rác khách sạn

Thùng rác nhựa HDPE 120L

600,000

Thùng Rác Khách Sạn

Thùng rác nhựa HDPE 15L

150,000

Thùng Rác Khách Sạn

Thùng rác nhựa HDPE 240L

Liên hệ

Thùng Rác Khách Sạn

Thùng rác nhựa HDPE 60L

300,000