Tủ lạnh khách sạn

Tủ lạnh mini AQUA 50 lít

2,650,000

Tủ lạnh khách sạn

Tủ mát khách sạn cánh gương

3,150,000